Kwaliteit

QHSE

QHSE

QHSE management is een van onze prioriteiten. De Kees in ’t Veen organisatie kiest altijd de best beschikbare technologie om haar diensten uit te voeren. Wij verbeteren voortdurend onze installaties en processen om zodoende op een efficiëntere manier onze klanten te kunnen bedienen en minder grondstoffen te verbruiken. 

Diepgaande kennis van producten en processen is essentieel. Onze medewerkers hebben een uitgebreide kennis op het gebied van producten en processen om zodoende voor iedere klantvraag een (milieu)verantwoorde, veilige en efficiënte oplossing te kunnen aandragen.
MANAGEMENTSYSTEEM

Integraal Management Systeem

De Kees in ’t Veen organisatie sluit geen compromissen als het op kwaliteit, veiligheid, hygiëne en het naleven van wet- en regelgeving aankomt. Om risico’s te vermijden zijn procedures en werkinstructies opgesteld. Deze zijn vastgelegd in een geïntegreerd, uniform en gecertificeerd managementsysteem, het IMS (Integraal Management Systeem). Dit systeem draagt in hoge mate bij aan de bewaking van de veiligheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van de processen.

CERTIFICATEN

Certificaten
 Klik op een logo voor het bijbehorende certificaat.

     
MILIEU

Milieu

Naast een schriftelijk milieubeleid heeft Kees in 't Veen Tanktransporten een modern wagenpark dat volgens fabrieksspecificaties wordt onderhouden. Onderhoud en keuringen vinden vanzelfsprekend plaats volgens wettelijke voorschriften en richtlijnen van de fabrikant en worden door gekwalificeerde monteurs uitgevoerd in de eigen werkplaats. Hierdoor wordt slijtage van onderdelen en brandstofverbruik zo laag mogelijk gehouden. Vanaf 2006 werd vervanging en uitbreiding van het wagenpark gerealiseerd met Euro 5 voertuigen. Vanaf begin 2013 alleen maar Euro 6 voertuigen. Dit alles heeft als gevolg dat medio april 2016 het wagenpark bestaat uit 45% Euro 5 en 55% Euro 6 voertuigen.

KWALITEIT

Kwaliteit

Zowel de voortdurende tevredenheid van onze klanten als van onze eigen medewerkers is voor ons zeer belangrijk en wordt daarom periodiek gemeten om verbeterpunten te ontdekken en door te voeren. Dit zijn twee sleutelelementen van ons integrale managementsysteem waarin verder een elektronische registratie van afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen en klachtenbehandeling zijn opgenomen. Ook worden alle kritische toeleveranciers regelmatig beoordeeld op hun leverprestaties om de kans op afwijkingen aan de bron zo klein mogelijk te maken.