Diensten

REINIGEN FOOD

Zo behappen wij food

Onze food reinigingsprocessen zijn computergestuurd en worden uitgevoerd met extra gefilterd drinkwater.

Data voor spoeltijd, soort en dosering van reinigingsmiddelen en de watertemperatuur- en druk zijn automatisch aan het te reinigen product gekoppeld. Op deze manier wordt een maximaal resultaat behaald. Tevens wordt deze data voor de klant inzichtelijk gemaakt aan de hand van waarden en grafieken; eerlijk, betrouwbaar en transparant dus.

In overleg met producenten en vervoerders zijn 'food' hygiëneregels naar de meest recente inzichten en conform HACCP richtlijnen ingevoerd.

Deze hygiëneregels en de uitvoering hiervan worden jaarlijks door de geaccrediteerde certificeringsinstanties Bureau Veritas en SGF beoordeeld. Door goed opgeleid personeel, continu toezicht en dagelijkse kwaliteitscontroles wordt onze kwaliteit geborgd, en zorgen wij ervoor dat wij een betrouwbare dienstverlener zijn voor u.

REINIGEN CHEMIE

Snelle reactie op chemie

Elke chemische stof vereist een specifieke reinigingsmethode. Om de risico's voor mens en milieu te minimaliseren en de fysieke eigenschappen van het product goed te kunnen inschatten, worden alle stoffen voorafgaand aan de reiniging beoordeeld en ingedeeld door een chemisch technoloog van de afdeling QHSE. Zodoende wordt aan ieder te reinigen product een maatwerk wasprogramma verbonden. Wij zorgen er voor dat op hjet gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu alle processen gewaarborgd zijn, van het begin tot het eind.


VERWARMEN

Verwarmen

Voor het verwarmen van producten hebben wij computergestuurde opwarminstallaties en goed opgeleid personeel beschikbaar. Al naar gelang de fysieke- en gevaareigenschappen van het te verwarmen product of klantwens kunnen wij opwarmen met stoom, elektriciteit of warm water.

De opwarmtemperatuur wordt continu gelogd en gemonitord in ons registratiesysteem. Zodoende wordt uw product op een efficiënte, veilige en gecontroleerde wijze verwarmd.
De verwarmingsinstallatie stopt automatisch wanneer de ingestelde opwarmtemperatuur is bereikt om daarna het product op eindtemperatuur te houden tot aan transport. Op deze manier kan het product indien gewenst continu (24 uur per dag) worden verwarmd.SPECIALTIES

Specialties

Naast het reinigen en verwarmen van tanks biedt onze organisatie de volgende aanvullende diensten aan, de zogenaamde specialties:

 • Het purgen van chemie containers m.b.v. stikstof (N2)
 • Het purgen van food containers m.b.v. koolzuurgas (CO2), zuurstofniveau 300 < ppm en stikstof (N2) dewpoint -40
 • Reiniging stankstoffen, polymeren en latexen:
  • latex/resins recirculatie-unit
  • Reiniging van polymeren m.b.v. een circulatie-unit
  • Reiniging van stankstoffen m.b.v. een natte gaswasinstallatie met nageschakeld actief koolfilter
  • Het overpompen van product uit een schadecontainer op een speciaal voor dit doel ingerichte calamiteitenlocatie
  • Het uitvoeren van wegingen op een eigen weegbrug tot maximaal 70 ton