LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op al onze diensten kunt u hier downloaden in PDF formaat. Om deze documenten te openen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u eventueel hier downloaden. 

Adres

Tank Cleaning Europoort B.V.
Moezelweg 181
3198 LS Europoort Rotterdam
Havennummer 5612
info@tceur.nl
KvK: 27273312

Acceptatie
Tel. 088 - 356 5540
acceptatie@tceur.nl

Route

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: van 05:30 tot 22:30 uur
zaterdag: van 08:00 tot 13:00 uur
(aanmelden voor vrijdag 18:00 uur)

Op zondag zijn wij gesloten.


Feestdagen 2023

2e Paasdag 13 april   gesloten  
Koningsdag 27 april  7.00 - 13.00 uur
Hemelvaartsdag   18 mei gesloten
2e Pinksterdag 29 mei gesloten
1e Kerstdag 25 december   gesloten 
2e Kerstdag 26 december    gesloten
Nieuwjaarsdag 2024   1 januari  gesloten


Contact

Sales
sales@tceur.nl

Terry de Mello
Operationeel directeur
tel. 088 - 356 5584

Davey Paauwe
General manager
tel. 088 - 356 5540DISCLAIMER

Disclaimer

Kees in ’t Veen Beheer B.V. (ook handelend onder de naam Tank Service Europoort) en haar dochtervennootschappen (Kees in ’t Veen Tanktransporten B.V., Tank Cleaning Europoort B.V., Container Terminal Europoort B.V. en Koffietijd Europoort B.V.) besteden uiterste zorg aan het actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Kees in ’t Veen Beheer B.V. en haar dochtervennootschappen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor de websites waar op deze website naar wordt verwezen.

Privacy

Via, of naar aanleiding van, deze website ontvangen reacties worden vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Copyright

Alle rechten op de via deze website verstrekte informatie, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, zijn voorbehouden aan Kees in ’t Veen Beheer B.V. en/of haar dochtervennootschappen. Het is niet toegestaan enige inhoud van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande toestemming van Kees in ’t Veen Beheer B.V. en/of haar dochtervennootschappen. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.